Stowarzyszenie zostało założone 27.03.2017 roku (data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego).

Sztandarowymi celami Stowarzyszenia Aktywny Senior Gminy Zbuczyn jest rozwój społeczności lokalnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności z terenu Gminy Zbuczyn, działalność wspierająca integrację międzypokoleniową, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

W Zarządzie Stowarzyszenia Aktywny Senior Gminy Zbuczyn zasiadają:

Janina Lewicka – Prezes Stowarzyszenia

Kubak Marek – Wiceprezes Stowarzyszenia

Buczek Stanisława - Skarbnik

Jasińska Halina – Sekretarz

Ługowska Jadwiga – Członek Zarządu

Stowarzyszenie zrzesza 41 Członków.

Zarząd Stowarzyszenia uzyskał absolutorium na walnym zebraniu w dniu 19.05.2021 r.

 

Przykładowe działania Stowarzyszenia Aktywny Senior Gminy Zbuczyn:

- Inicjatywa przystąpienia do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, dzięki której osoby po ukończeniu 60 roku życia mogą korzystać z licznych ulg i zniżek. W lipcu 2017 roku Gmina Zbuczyn podpisała umowę z operatorem Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na chwilę obecną wydano ponad 156 kart.

- Współorganizacja konferencji podczas I Dnia Seniora Gminy Zbuczyn. Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele z samorządów współpracujących z LGD. Konferencja dotyczyła wspierania aktywności, samokształcenia i samopomocy seniorów.

- Udział w projektach „Seniorzy z inicjatywą”.

- Pomoc społeczna, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Współorganizacja wigilii dla osób potrzebujących z terenu Gminy Zbuczyn.

- Wsparcie oraz pomoc merytoryczna dla grup nieformalnych, które pozyskały środki z inicjatyw lokalnych.

- Udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

- Kultywowanie lokalnej kultury i folkloru poprzez organizację i udział w warsztatach rękodzieła artystycznego.

W grudniu 2017 roku Stowarzyszenie Aktywny Senior Gminy Zbuczyn zostało laureatem konkursu „Ambasador Zmian Ziemi Siedleckiej”w sektorze społecznym. Oprócz pamiątkowej statuetki Stowarzyszenie otrzymało nagrodę w wysokości 1000 zł, którą przeznaczyło na organizację wigilii dla potrzebujących z terenu Gminy Zbuczyn.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty