Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.


Plakat zapraszający do udziału w konkursie wiedzy pożarniczej. Na środku plakatu tekst o treści: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – eliminacje gminne. Trzynasty lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku START: godzina dziesiąta. Szczegóły i materiały szkoleniowe dostępne na: www.gokzbuczyn.pl. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej do GOK-u w Zbuczynie do dwunastego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku. Każda ze szkół może zgłosić do udziału w eliminacjach gminnych maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii. Plakat otacza ramka w kolorach biało-czerwonych. Na górze grafika z ogniem, poniżej gaśnica, zaś na dole logotypy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i OSP w Zbuczynie oraz herb Gminy Zbuczyn. Obok grafika ze strażakiem gaszącym pożar.


Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad p ostępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,

III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Pełny zakres tematyczny znajduje się w Regulaminie poniżej.

PDF icon Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom POBIERZ

PDF icon  Karta zgłoszenia do Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom POBIERZ

PDF icon Oświadczenie uczestnika / opiekuna POBIERZ

PDF icon Baza pytań  POBIERZ

PDF icon Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom (Załącznik do Uchwały nr 241/58/2022 Prezydium ZG ZOSP RP z dnia 16.02.2022 r.) POBIERZ


 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty