31. Finał to coroczne święto wspólnego działania ponad podziałami. Wolontariusze z całej Polski łączą się, aby zbierać do puszek na jeden cel – tym razem dla wszystkich. W tym roku współpracujemy z Siedleckim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

Zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy – oto cel zbliżającego się 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się 29 stycznia 2023 r., ale już w grudniu cel akcji będzie można wspierać poprzez rozmaite kanały elektroniczne.

Aby zostać wolontariuszem na terenie gminy Zbuczyn należy:
• zgłosić się osobiście lub telefonicznie (500-799-675) do Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie do 22 grudnia 2022 r.,
• jeśli chcesz zostać wolontariuszem, ale nie ukończyłeś 16. roku życia potrzebujesz osoby dorosłej (zarówno do zgłoszenia się, jak również do kwestowania z puszką),
• wspólnie z instruktorami GOK zarejestrujemy Was jako WOLONTARIUSZY WOŚP!
• liczba puszek, do których będą zbierane pieniądze jest ograniczona, jeśli jednak zgłosi się dużo chętnych ustalimy kilkugodzinne dyżury,
• po rejestracji i akceptacji wolontariusza przez siedlecki sztab należy odebrać puszkę z Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (1 lub 2 dni przed finałem WOŚP),
• przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z regulaminem wolontariusza WOŚP: pobierz

UWAGA!
Podczas finałowej zbiórki na ulicach kwestować mogą tylko wolontariusze, którzy otrzymali oryginalny identyfikator z Fundacji WOŚP, a datki mogą zbierać wyłącznie do finałowej puszki opatrzonej numerem identyfikatora i zabezpieczonej banderolami. Osoby towarzyszące wolontariuszowi nie mogą przyjmować datków! Wolontariusz może zbierać pieniądze jednocześnie tylko do jednej puszki! Puszkę w przypadku uszkodzenia lub zapełnienia można wymienić w Sztabie na nową. Pamiętajcie, że w każdym momencie Policja może weryfikować identyfikatory wolontariuszy oraz sprawdzać stan zabezpieczeń puszki.

Dlaczego walka z sepsą?
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Orkiestra planuje kupić:
• urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
• analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
• analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
• zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
• systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
• komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

 

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty