UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU
"6 spotkań autorskich na 6 z !"
- cykl spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej

Szóstego grudnia 2022 roku, oficjalnie zakończyliśmy realizację projektu pt. "6 spotkań autorskich na 6 z !" - cykl spotkań z wybitnymi postaciami ze świata literatury polskiej, który został  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu PROMOCJA CZYTELNICTWA 2022.

Od 1 kwietnia, dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy z Gminy Zbuczyn mieli możliwość osobiście poznać znanych i lubianych pisarzy: Zofię Stanecką, Joannę Jagiełło, Michała Zawadkę, Annę Czerwińską-Rydel, Katarzynę Grocholę oraz Andrzeja Pilipiuka.

Aby przygotować odbiorców do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach autorskich ,  do współorganizacji projektu włączyliśmy wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Zbuczyn, które przeprowadziły lekcje edukacyjne pt."BĘDĘ UCZESTNIKIEM SPOTKANIA AUTORSKIEGO", do współpracy zaprosiliśmy również    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zbuczynie, Dzienny Dom "Senior +" w Zbuczynie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Tchórzowie. Tak szerokie partnerstwo zaowocowało dotarciem do sześciu  różnorodnych grup wiekowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych/ze specjalnymi potrzebami. Dodatkowo, aby zapewnić dostęp osobom, które nie mogły być osobiście na spotkaniach, przeprowadzana była transmisja online.

Propozycją dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Zbuczynie oraz z klas 0 ze szkół podstawowych z terenu Gminy Zbuczyn było spotkanie z Zofią Stanecką, autorką bardzo popularnej serii książek dla dzieci pt. „Basie, stąd tytuł spotkania  „BASIE W BIBLIOTECE”.

Uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu gminy Zbuczyn zaprosiliśmy na spotkanie pt. „ZIUK – OPOWIEŚCI PATRIOTYCZNE”  z Anną Czerwińską Rydel, czytelnikom znaną przede wszystkim jako autorkę książek poświęconych tematyce muzycznej, społecznej i historycznej.

Joanna Jagiełło miała możliwość  porozmawiać z uczniami z klas IV-VI szkół podstawowych oraz przeprowadziła warsztaty pt. „KOMIKS W ROLI GŁÓWNEJ”.

Uczniowie klas  VII-VIII wzięli udział w spotkaniu pt. „CHCĘ BYĆ KIMŚ” przeprowadzonym przez Michała Zawadkę, podczas którego  rozmawiali o mechanizmach społecznych oraz treningu mentalnym.

„UPOWAŻNIENIE DO SZCZĘŚCIA”, to tytuł spotkania z Katarzyną Grocholą,  na które zaprosiliśmy seniorów, z terenu gminy Zbuczyn, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Tchórzewie oraz podopiecznych Dziennego Domu "Senior +" w Zbuczynie.

Ostatnie spotkanie było spotkaniem dedykowanym młodzieży oraz  dorosłym miłośnikom fantastyki polskiej. Andrzej Pilipiuk na spotkaniu pt.MISTRZOWIE POLSKIEJ FANTASTYKI” opowiadał o swojej pracy oraz przeciwnościach, które udało mu się przezwyciężyć.

Wśród innych działań projektu było zorganizowanie wystawy „Życie i twórczość Marii Konopnickiej” oraz ogłoszenie rodzinnego konkursu plastycznego "Maria Konopnicka – dzieciom – przeczytaj i namaluj".

Podczas uroczystego  podsumowania projektu  w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie odbył się wernisaż prac konkursowych, a członkowie jury w składzie Iwona Miłobędzka, Mirosław Greluk oraz Hanna Jurzyk wspólnie z dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie Emilią Biardą wręczyli nagrody wyróżnionym i nagrodzonym uczestnikom. Na podsumowaniu odbyła się również premiera filmu z realizacji projektu, autorstwa Pawła Przewoźnego.

Podsumowując projekt, dziękujemy naszym partnerom oraz mediom za owocną współpracę. Mamy nadzieję, że osobiste poznanie mistrzów literatury polskiej zaowocowało lepszym zrozumieniem literatury, sztuki w ogólności, zmotywowało do dalszego zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi zarówno w książkach, jak też i własnej pracy twórczej. Zachęcamy wszystkich Państwa do odkrywania swoich pasji, talentów i do znalezienia chwili, w której będą mogli czytać i odkrywać świat wciąż na nowo.

Iwona Miłobędzka
artystka, moderator spotkań

   Hanna Jurzyk, Małgorzata Mikołajczuk
koordynatorki projektu 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty