„Wszyscy tworzymy kulturę” to tytuł projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. Znalazł się on wśród 50 instytucji z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022.

GOK w Zbuczynie na I etap pozyskał maksymalną kwotę, tj. 10 tys. zł. Dwuetapowy projekt zakłada po pierwsze – przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów społecznych mieszkańców gminy Zbuczyn. Po drugie – ogłoszenie konkursu na realizację inicjatyw mieszkańców gminy. Na ten cel NCK przeznacza 40 000 zł (10 000 zł na I etap zadania i 30 000 zł na II etap, czyli realizację inicjatyw lokalnych przez mieszkańców gminy Zbuczyn).

Główny nacisk zostanie położony na nawiązywanie przez GOK stałych relacji z mieszkańcami na terenie gminy Zbuczyn, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego. Efektem tego będzie stworzenie wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej.  Działania podejmowane przy realizacji zadań mają służyć przede wszystkim inicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu instytucją kultury, odkrywaniu i pobudzaniu aktywności społecznej, wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, a także poznawaniu nowych możliwości współpracy z mieszkańcami.

Jednym z oczekiwanych efektów programu DK+ jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców. - Chcemy, aby GOK był instytucją blisko Was – mieszkańców gminy Zbuczyn. Dzięki udziałowi w projekcie DK+ przeprowadzimy diagnozę i badania społeczne, które będą odzwierciedlały potrzeby, a także oczekiwania związane z życiem kulturalnym gminy. Wyniki badań pomogą nam precyzyjnie kreować ofertę GOK, aby każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Celem projektu jest także przekonanie mieszkańców o możliwościach realizowania własnych inicjatyw wspólnie z instytucją kultury. Liczymy, że ujawni się wówczas ogromny potencjał i umiejętności mieszkańców gminy Zbuczyn, które zaowocują wieloma wspaniałymi inicjatywami oddolnymi, które z dumą będziemy wspierać – mówi Emilia Biarda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie.

W ramach X jubileuszowej edycji programu złożono 176 wniosków. Z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty uzyskały najwyższe oceny, wyłoniono 50 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację zadania. Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne ma na celu inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Jest skierowany do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.    

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury).  Projekt „Wszyscy tworzymy kulturę” został dofinansowany w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022. 

O zadaniu Wszyscy tworzymy kulturę czytaj także na:  zyciesiedleckie.plpodlasie24.pl.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty