Publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie w ramach projektu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie pn. Wszyscy tworzymy kulturę w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2022.

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie oceny merytorycznej wniosków złożonych w Konkursie na Inicjatywy Lokalne w projekcie pn. "Wszyscy tworzymy kulturę" realizowanym w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Komisja obradowała w składzie:

  1. Andrzej Wróbel – sołtys wsi Smolanka – przewodniczący Komisji;
  2. Emilia Biarda – dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie;
  3. Hanna Jurzyk – kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie;
  4. Monika Sierpień – przedstawicielka Urzędu Gminy Zbuczyn;
  5. Kamila Śmieciuch – ekspertka zewnętrzna;
  6. Janina Lewicka – przedstawicielka organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Aktywny Senior Gminy Zbuczyn);
  7. Gabriela Skaruz – sołtyska wsi Borki-Wyrki.

Podczas obrad Komisji obserwatorami byli: Grażyna Gnatowska – animatorka z ramienia Narodowego Centrum Kultury oraz Hubert Pasiak – Wójt Gminy Zbuczyn. 

W ramach konkursu złożono 5 wniosków. Komisja konkursowa wybrała wszystkich Wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację własnych inicjatyw lokalnych. Wszystkich zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Nr zadania

Wysokość wnioskowanej dotacji

Kwota dofinansowania

Decyzja Komisji Konkursowej

1.

Koło Gospodyń Wiejskich „Na obcasach” w Zbuczynie

# Piękny Zbuczyn – rajd rowerowy na orientację

1.

4000,00

3000,00

Przyznano dofinansowanie

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Tarczach „KGT”

Każdy śpiewać i bawić się może, także
w Tarczach

2.

8600,00

7000,00

Przyznano dofinansowanie

3.

Koło Gospodyń Wiejskich REJWACH w Starym Krzesku

Stary Krzesk artystycznie

3.

8000,00

6800,00

Przyznano dofinansowanie

4.

Grupa nieformalna (lider: Teresa Siwiec)

Pracowicie i twórczo dla wszystkich pokoleń

4.

7100,00

4500,00

Przyznano dofinansowanie

5.

Grupa nieformalna „Żony Strażaków: (lider: Renata Boras)

DziałaMY!

5.

6700,00

4500,00

Przyznano dofinansowanie

SUMA:

25.800,00 zł

 
                 

Wszystkich 5 Wnioskodawców zapraszamy na uroczyste podsumowanie I części zadania Wszyscy tworzymy kulturę. O spotkaniu będziemy informować telefonicznie.


Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej  POBIERZ
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w sprawie oceny merytorycznej Wniosków złożonych w Konkursie na Inicjatywy Lokalne  w projekcie pn. Wszyscy tworzymy kulturę realizowanym w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022


ZARZĄDZENIE NR 5/2022  POBIERZ
ZARZĄDZENIE NR 5/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków w Konkursie na Inicjatywy Lokalne w projekcie pn. Wszyscy tworzymy kulturę realizowanym w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022


Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne został przygotowany w ramach współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury (§14 Paktu dla Kultury). Projekt „Wszyscy tworzymy kulturę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

2022 NCK dofinans dom kultury plus rgb 1536x456


O wynikach konkursu czytaj także na: zyciesiedleckie.pl, podlasie24.pl

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Zbuczynie
tel.: 500 799 675
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl 
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn

Gminna Biblioteka Publiczna
w Zbuczynie

tel.: 515 783 251
e-mail: kontakt@gokzbuczyn.pl
adres: ul. Jana Pawła II 3,
08-106 Zbuczyn
godz. pracy: pn-pt od 9.00 do 17.00

Nasze plakaty